Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Swami Sivananda (1887-1963)

 

Sri Swami Sivananda Saraswati incarneerde als Kuppuswamy Iyer op 8 september 1887 in Pattamadai in het zuiden van India en verliet deze aarde op 14 juli 1963 in Rishikesh (U.P.).

Hij werd geboren in een klassiek brahmaans gezin en had van jongsaf al interesse voor yoga, vedanta en spiritualiteit. Ook had hij al heel vroeg een uitgesproken mededogen voor mens en dier. Om die reden werd hij dokter. In 1913 trok hij naar MaleisiŽ waar hij gedurende 10 jaar een hospitaal leidde. In 1923 keerde hij terug naar India waar hij zich helemaal wijdde aan een leven van spiritualiteit. In juni 1924 werd hij door zijn leraar (guru) Swami Vishwananda tot swami (monnik) geinitieerd en van toen af heette hij Swami Sivananda. Hij vestigde zich definitief in Rishikesh, een plaats aan de Ganges in het noorden van India.

Hij leidde daar een leven van meditatie, spiritualiteit en dienstbaarheid. Hij verzorgde gratis de zieken, armen en melaatsen die in grote getallen beroep op hem deden.In 1936 stichtte hij de 'Divine Life Society' en begon hij, aan de oevers van de Ganges, de 'Sivananda Ashram', het spirituele centrum (klooster) dat een grote spirituele invloed ging hebben over de hele wereld - en nog steeds heeft! Hij kreeg heel wat leerlingen. Een aantal van hen verspreidde zijn boodschap van de integrale yoga over vrijwel de hele wereld. Bekende leerlingen van Swami Sivananda zijn: Swami Chidananda, Swami Krishnananda, Swami Vishnudevananda, Swami Satchidananda, Swami Vekatesananda, Swami Satyananda, enz.

De kortste samenvatting van Swami Sivananda's kijk op een spiritueel leven is 'Be Good, Do Good' ('Wees Goed, Doe Goed'). Een andere samenvatting in zijn woorden 'Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realise'. 

Citaat (over geweldloosheid of 'ahimsa'): 'Ahimsa or non-injury, of course, implies non-killing. But, non-injury is not merely non-killing. In its comprehensive meaning, Ahimsa or non-injury means entire abstinence from causing any pain or harm whatsoever to any living creature, either by thought, word, or deed. Non-injury requires a harmless mind, mouth, and hand.'  ('Ahimsa of geweldloosheid omvat vanzelfsprekend het 'niet-doden'. Maar geweldloosheid is meer dan dat. In zijn ruimere betekenis is het de totale afwezigheid van het veroorzaken van welke pijn of geweld dan ook tegenover elk levend wezen, in gedachte, woord of daad. Geweldloosheid vereist onschuld van geest, mond en hand.')

Swami Sivananda gaf de authentieke yoga een hedendaagse vorm en maakte hem zo ook toegankelijker voor het Westen. Miljoenen westerlingen kennen nu yoga en andere oude Indiase kennis en wijsheid door het werk en de inzet van Swami Sivananda en zijn vele leerlingen. Sivananda was ook een van de grote promotoren van de Ayurveda (de oude Indiase geneeskunde). Deze zeer doeltreffende geneeswijze wordt wereldwijd toegepast.

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Sivananda Ashram (in Rishikesh, Uttarakhand, India. Door Swami Sivananda zelf opgericht en hoofdzetel van de DLS.) Daarnaast zijn er honderden ashrams, centra, yogascholen, spirituele groepen overal in India en de rest van de wereld, die geÔnspireerd zijn door de leer van Swami Sivananda.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Swami Sivananda startte zelf al een gratis medisch centrum in de Sivananda Ashram. Later volgden een oogkliniek en diverse melaatsenverzorgingsprojecten in speciaal daarvoor opgerichte centra. Wereldwijd zijn er honderden humanitaire, medische en educatieve projecten geÔnspireerd door de Sivananda-'filosofie'.

Boeken: Het is onbegonnen werk al de boeken op noemen die Swami Sivananda schreef (een 200-tal). Dit zijn er enkele: Jnana Yoga, Fourteen Lessons In Raja Yoga, Concentration And Meditation, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, The Bhagavad Gita, Practice Of Nature Cure, Yoga Vedanta Sutras.

Swami Venkatesananda schreef deze biografie over Swami Sivananda: 'Sivananda: Biography of a Modern Sage'. Een andere biografie (in het Nederlands) is van Narayana Kiekens uit Aalst, BelgiŽ: 'Sivananda. Onthoud. Vergeet'.

Websites: The Divine Life Society, Sivananda Ashram, Yoga Vedanta Aalst (B), Yoga Vedanta Breda (NL)

Video's: Swami Sivananda Charity Hospital, Pattamadai, Swami Sivananda in Rishikesh 1950's -1960's

 

 

 

tumblr site counter