Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Sri Yukteswar  (1855-1936)

               

Sri Yukteswar (eigenlijk: Swami Sri Sriyukteswar Giri) incarneerde als Priyanath Karar op 10 mei 1855 in Serampore (West-Bengalen, India) en verliet deze planeet terug op 9 maart 1936 in Puri (Orissa, India). Zijn vader heette Kshetranath Karar en zijn moeder Kadambini. Na zijn studies (o.a. aan het Calcutta Medical College) trouwde hij en het koppel kreeg een dochter. Priyanath's vrouw overleed echter ee paar jaar daarna.

Priyanath Karar begon zich helemaal te wijden aan spiritualiteit en in 1884 ontmoette hij de grote wijze Lahiri Mahasaya, die zijn persoonlijke guru werd en hem initieerde in de Kriya Yoga. In 1894 ontmoette hij ook Babaji (Mahavatar Babaji) die de guru was van Lahiri Mahasaya. Priyanath werd swami (monnik) onder de naam Swami Siryukteswar Giri. Meestal wordt zijn naam geschreven als Sri Yukteswar.

In het huis dat Sri Yukteswar had gerfd van zijn vader begon hij een ashram, genaamd 'Priyadham'. In 1903 begon hij een tweede ashram ('Kararashram') in Puri, aan de oostkust van India. De vereniging die hij oprichtte heette 'Sadhu Sabha'. Een hele reeks leerlingen verzamelden zich mettertijd rond deze grote yogi. Naast zijn activiteiten op het spirituele vlak was hij ook nog actief op het vlak van opvoeding, onderwijs, fysica, geografie en schreef hij een aantal boeken. Bovendien was hij een heel bekwaam astroloog.

Sri Yukteswar is in het Westen natuurlijk het meest bekend door het boek van zijn bekendste leerling, Swami Yogananda, 'Autobiografie van een yogi'. Het was ook Sri Yukteswar die Yogananda stimuleerde om naar het Westen te gaan en daar de yogische wetenschap te verspreiden, wat deze ook deed. Met de bekende gevolgen: honderdduizenden westerlingen hebben ondertussen het yogapad betreden en zijn ernstig bezig met spiritualiteit, meditatie, yoga, vegetarisme en meer.

Citaat van Sri Yukteswar: 'Forget the past. The vanished lives of all men are dark with many shames. Human conduct is ever unreliable until man is anchored in the Divine. Everything in future will improve if you are making a spiritual effort now.' ('Vergeet het verleden. De voorbije levens van iedereen zijn bevlekt met vele schaamteloze daden. Totdat de mens verankerd is in het Goddelijke is zijn gedrag onbetrouwbaar. Als je nu een spirituele inspanning doet, zal alles kwalitatief beter zijn in de toekomst').

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Sri Yukteswar richtte twee ashrams op: een in Serampore ('Priyadham') en een in Puri ('Kararashram'). Door de activiteiten van zijn leerling Yogananda zouden er wereldwijd honderden spirituele centra ontstaan.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Naast zijn humanitaire activiteiten was Sri yukteswar ook actief in het totstandbrengen van onderwijs voor vrouwen in Bengalen.

Boeken,DVD's, CD's: Engels:The Holy Science. Nederlands: De Heilige Wetenschap

Websites: kararashram.org    ,  Yogoda Satsanga Society of India

Video's: Sri Yukteswar en Swami Yogananda (heel korte video) , Sri Yukterswar Giri

 

 

 

tumblr site counter