Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Quetzalcoatl (?-?)

     

Quetzalcoatl is een figuur (een god) uit de Tolteekse en Azteekse mythologie. Zijn naam wordt vertaald als de 'gevederde slang'. Volgens sommigen is Quetzalcoatl echter ook een historische figuur. Uit de overleverigen in o.a. Mexico blijkt dat hij een blanke was, met een volle baard (Azteken en andere indianenvolken hebben weinig of geen baardgroei) en gekleed in lange witte gewaden.

Hij was uit het Oosten gekomen, dwz richting Atlantische Oceaan: van Atlantis of uit Europa? Hij leidde eerst lange tijd een ascetisch en teruggetrokken leven op een berg. Daarna begon hij zijn spirituele boodschap uit te dragen. Hij veroordeelde de mensenoffers en vroeg alleen nog fruit en bloemen te offeren aan de goden. Hij verzocht ieder een leven van mededogen te leiden en te streven naar een vredevolle maatschappij. Sommigen noemen hem daarom een Boeddha-achtige persoon. Net als Boeddha stichte Quetzalcoatl een monniken/priester-orde die zijn werk voortzetten.

Bernardino de Sahagłn, de Spaanse theoloog en missionaris in Mexico (vanaf 1529), schreef in zijn 'Algemene geschiedenis van de zaken van Nieuw Spanje': ' Uit deze priesters (de opvolgers van Quetzalcoatl) werden de besten tot hogepriesters gekozen: men noemde hen Quequetzalcoa, wat opvolgers van Quetzalcoatl betekent... Bij deze keuze hield men geen rekening met hun afkomst, maar alleen met de religieuze zeden en praktijk, kennis van de leerstellingen en reine levenswandel. Men koos hem, die deugdzaam, nederig en vreedzaam, verstandig en serieus, niet lichtzinnig, maar ernstig streng en gewetensvol in handel en wandel, liefdevol en barmhartig, medelijdend en vriendelijk jegens allen, vroom en godvrezend was.' (uit Zo leefden de Azteken van Jacques Soustelle,uitg Hollandia BV, Baarn, p73).

De invloed van Quetzalcoatl bleef nog lange tijd doorwerken. Hij werd (en wordt nog steeds) als een god vereerd.  Maar in de loop der tijden kwam de verering van de god Tezcatlipoca (de bedampte spiegel) terug op de voorgrond. Tezcatlipoca was een zwarte magiėr die wel mensenoffers eiste. Deze filosofie kreeg spijtig genoeg weer de overhand en de mensoffers duurden verder tot de komst van de Spanjaarden.

Boeken, DVD's, CD's: Zo leefden de Azteken

 

 

 

 

tumblr site counter