Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Milarepa (1052-1135)

  

Milarepa (ook Jetsun Milarepa) incarneerde in 1052 als Mila Thöpaga in het dorp Kya Ngatsa (provincie Gungthang,Tibet) en verliet deze aarde in 1135 in Chuwar (Tibet). Zijn ouders waren niet onbemiddeld en de familie kwam dus niets tekort. Toen echter de vader van Milarepa overleed eigende een oom zich op sluwe wijze de bezittingen toe van het gezin en zo kwam het dat Milarepa, zijn moeder en zus in armoede moesten verder leven.

Milarepa en zijn moeder wilden zich wreken op de oom en Milarepa ging in de leer bij een zwarte magiër uit de Bön-traditie om daar bovennatuurlijke krachten te ontwikkelen. Na een tijd keerde Milarepa terug naar zijn geboortedorp en met behulp zijn zijn occulte krachten vernietigde hij het huis van zijn oom, waarbij vele mensen omkwamen. Toen hij zich realiseerde welk leed hij had voortgebracht kreeg hij wroeging en van dan af wijdde hij zich aan spiritualiteit en meditatie.

Hij ging in de leer bij de boeddhistische leraar Marpa, die hem slechts na lange tijd en vele testen als leerling aanvaarde. Milarepa bracht vele jaren door in het hooggebergte waar hij mediteerde en uiteindelijk het Kosmisch Bewustzijn bereikte. Hij schreef vele gedichten en begon zelf ook onderricht te geven. Hij kreeg mettertijd ook een reeks leerlingen rond zich. Milarepa wordt gezien als een van de grootste yogi's van Tibet.

Citaat van Milarepa: 'I do not experience the initial suffering of having to accumulate possessions, the intermediate suffering of having to guard and keep up possessions, nor the final suffering of loosing the possessions.' ('Ik onderga nooit het eerste lijden van het moeten vergaren van bezittingen, ook niet het daaropvolgende lijden van het moeten bewaren en bewaken van bezittingen en evenmin het uiteindelijke lijden van het moeten verliezen van bezittingen').

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Ten noorden van de plaats Nyalam (Tibet) bevindt zich de Milarepa-grot, waar de grote yogi heel wat jaren mediteerde. Over de hele wereld zijn er spirituele centra die zich (ook) inspireren op de wijsheid van Milarepa.

Boeken, DVD's, CD's: Boeken: The Hundred Thousand Songs Of Milarepa , The Life Of Milarepa (biografie over Milarepa). DVD: Milarepa

Websites: www.milarepacenter.org

Video's: Milarepa-Full Movie

 

 

tumblr site counter