Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Ian Stevenson (1918-2007)

 

Ian Stevenson incarneerde op deze aarde op 31 oktober 1918 in Montreal (Canada) en verliet deze aarde weer op 8 februari 2007 in Charlottesville (Virginia, VS). Ian groeide op in Ottawa (Canada), waar zijn Schotse vader correspondend was van de Londense 'The Times'. Hij studeerde in Schotland en in Montreal. Hij behaalde een graad als dokter in de geneeskunde en ook als psychiater. Stevenson werkte daarna in diverse hospitalen en was verbonden aan de Tulane University.

In 1957 werd hij hoofd van de Afdeling Psychiatrie aan de universiteit van Virginia (VS). Tijdens zijn werk als psychiater werd hij geconfronteerd met kinderen die -niet onder hypnose- verhalen vertelden over hun vorig leven, 'toen ze nog groot waren'. Dit intrigeerde hem als psychiater en als wetenschapper. Zo begon zijn wetenschappelijk en systematisch onderzoek naar re´ncarnatie, dat meer dan 40 jaar zou duren. Hij reisde de hele wereld rond om gevallen te plaatse te onderzoeken.

Stevenson onderzocht ruim 2000 (!) gevallen van (vooral) kinderen die zich bewust een vorig leven herinnerden. Hij zag dat in veel gevallen (zeer) veel van de beweringen van die kinderen klopten met getuigenissen van nog levende (vroegere) verwanten, vrienden, buren, enz. Ook ziekenhuisarchieven, geboorte-akten, gemeentedocumenten, politieverslagen, persknipsels, foto's, enz. bevestigden de beweringen van de kinderen. Het kwam (komt) ook regelmatig voor dat kinderen geboortevlekken en -littekens vertonen die te maken hebben met verwondingen uit hun vorige leven.

Ian Stevenson zag zijn onderzoek naar re´ncarnatie als een vanzelfsprekende verlenging van zijn 'gewone' activiteit als psychiater. Hij zou zeker nooit aanspraak gemaakt hebben op de titel van 'spiriueel leraar', maar hij heeft wel bijgedragen tot het wetenschappelijk bewijs voor reţncarnatie en  gemaakt dat dit begrip nu wereldwijd bekend is. Bovendien heeft zijn neutraal en objectief onderzoek de nodige correcties aangebracht op de diverse religieuze, filosofische en culturele overleveringen die re´ncarnatie wel kennen, maar er toch hun eigen 'tendenzen' hebben ingelegd. Voor wie zich verdiept in spiritualiteit zijn Re´ncarnatie en Karma twee begrippen die aandacht en begrip vragen.

Citaat van Ian Stevenson: 'I do not believe that genetics alone and genetics combined with environmental influences can explain all the peculiarities and abnormalities of human personality that we psychiatrists see...I think reincarnation offers a third possibility. I donĺt think it replaces our understanding of genetics or environmental influences, but I think reincarnation offers a better explanation for some unusual behavior that occurs very early in the life and often persists through the life.'. (Ik geloof niet dat de genetica  op zich en de genetica in combinatie met invloeden van de omgeving alle bijzonderheden en eigenaardigheden van de menselijke persoonlijkheid, die wij als psychiaters zien, kunnen verklaren... Ik denk dat re´ncarnatie een derde mogelijkheid biedt. Ik geloof niet dat het ons begrip van de genetica of van de invloed van de omgeving vervangt, maar ik denk dat re´ncarnatie een betere verklaring biedt voor een aantal ongewone gedragingen die zich van in de vroege jeugd al voordoen en vaak aanwezig blijven voor de rest van het leven.')

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Ian stevenson stond vele jaren aan het hoofd van de 'Division of Perceptual Studies' van de  University of Virginia School of Medicine. Dit instituut  doet onderzoek naar re´ncarnatie en diverse paranormale verschijnselen (telepathie, helderziendheid, mediumschap, enz).

Boeken, DVD's, CD's: Stevenson schrref heel wat boeken. Dit zijn er enkele. Engels: The Diagnostic Interview, Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, Reincarnation en Biology, European cases of the Reincarnation Type, Unlearned Language: New Studies in Xenoglossy, enz.  Nederlands: Re´ncarnatie: Twintig vermoedelijke gevallen van wedergeboorte,  Bewijzen van re´ncarnatie.

Websites: Division of Perceptual Studies' van de  University of Virginia School of Medicine

Video's: Scientific Evidence for Reincarnation by Dr Ian Stevenson  ,  Stevenson Reincarnation Research (3 delen)

 

 

tumblr site counter