Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Henry Steel Olcott (1832 - 1907)

   

Henry Steel Olcott (Colonel H.S. Olcott) incarneerde op deze planeet op 2 Augustus 1832 in Orange (New Jersey, VS) en verliet deze aarde opnieuw op 17 februari 1907 te Adyar (toen Madras, nu Chennai, India). Zijn jeugd bracht hij door op de boerderij van zijn ouders. Later werd hij correspondent bij een paar kranten. In 1860 trouwde hij met Mary Epplee Morgan. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog ging hij bij het (Noordelijke) leger, waar hij kolonel werd en ook een belangrijke functie had in het War Department. In 1868 werd hij advocaat.

In de jaren daarop begon hij interesse te krijgen in spirituele zaken (ondermeer in de leer van Boeddha) en had hij ook contact met de spiritistische beweging en diverse mediums. In 1874 ontmoette hij H.P. Blavatsky waardoor zijn spirituele groei nog versneld werd. In 1875 richtten ze beiden de Theosophical Society op, met Olcott als voorzitter. Dit zou uitgroeien tot een van de meest invloedrijke spirituele bewegingen ter wereld, die ook vandaag nog veel leden en sympatisanten telt.

In 1878 reisden ze af naar India, waar ze in Madras (nu Chennai) het hoofdkwartier van de organisatie (TV) vestigden. Olcott speelde een belangijke rol in de herwaardering van het boeddhisme in Ceylon (nu Sir Lanka) en in het bekend maken van de leer van de grote leraar Gautama Boeddha in het Westen. Om die redenen is Henry Olcott nog altijd een zeer gewaardeerde figuur in Sri Lanka (en daarbuiten). In Ceylon richtte Olcott ook een reeks scholen op.

Citaat van Henry Steel Olcott: 'What the Society has hitherto done its great merit in the eyes of some, and its terrible fault in the estimation of others is to make people think. No one can for long belong to the Theosophical Society without beginning to question himself.' ('Wat de Vereniging (de Theosofische Vereniging) tot hiertoe gedaan heeft - tot haar grote verdienste volgens sommigen, tot haar grote schuld in de ogen van anderen - is de mensen tot denken aanzetten. Niemand, die al een tijd lid is van de Theosofische Vereniging, heeft zichzelf nog niet in vraag gesteld.')

 

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society bevindt zich in Adyar (Chennai,  India). Internationaal zijn er tientallen Theosofische Centra. Een paar scholen opgericht door H.S.Olcott (en de TV) in Sri Lanka zijn: Ananda College in Colombo, Maliyadeva College in Kurunegala, Dharmaraja College in Kandy and Mahinda College in Galle.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Het Social Welfare Centre geeft o.a. gratis medische zorg.

Boeken, DVD's, CD's: Engels: Buddhist Catechism, Reminiscenses of Colonel H.S.Olcott, Old Diary Leaves. Nederlands: De Boeddhistische Catechismus.

Websiteswww.ts-adyar.org , www.theosofie.net , www.theosophical-society.org.uk ,   www.mahindacollege.lk

Video's: Honoring Colonel Olcott in New Jersey, USA , Mahinda College - Galle- College premises


 

 

 

 

 

tumblr site counter