Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Helena Blavatsky (1831-1891)

   

Helena Blavatsky (H.P. Blavatsky, ook Helena Petrovna Blavatsky en 'Madame Blavatsky') incarneerde als Helena Petrovna von Hahn (ook Gan geschreven) op 12 augustus 1831 in Jekaterinoslav, Rusland (nu: Dnipropetrovsk, in OekraÔne) en verliet deze dimensie op 8 mei 1891 in Londen (Groot-BrittanniŽ). Van jongsaf bezat Helena al mediamieke eigenschappen. In de boeken van haar ouders en grootouders las ze ook veel over spirituele en paranormale onderwerpen. Haar kennis en ervaring in die zaken zou later gigantisch worden.

In 1849 huwde ze met Nikifor Vladimirovich Blavatsky. Het huwelijk hield niet lang stand, vooral doordat Helena een grote persoonlijke vrijheid wilde. In ditzelfde jaar begon Helena voorgoed aan haar spirituele missie. Ze reisde veel en had diverse spirituele leraars, waaronder enkele belangrijke astrale meesters. Ze bezocht o.a. Egypte, Groot-BrittaniŽ, Turkije, RoemeniŽ, Canada, Mexico, Zuid Amerika, India, Japan, Singapore en de V.S.

In 1875 richt ze in de Verenigde Staten, samen met kolonel Henry Steel Olcott, de Theosophical Society (de Theosofische Vereniging, de 'TV') op. Deze vereniging zou een zeer grote invloed (blijven) hebben op de spirituele evolutie van West en Oost. In 1879 trokken beiden naar India, waar ze in 1882 in Madras (nu Chennai) het hoofdkwartier van de TV vestigden. Dit hoofdkwartier, gelegen in de voorstad Adyar, is er nog steeds. In 1885 verliet ze India. Ze woonde dan een tijd in Duitsland, BelgiŽ (Oostende) en in London, waar ze haar fysieke lichaam opgaf in 1891.

H.P. Blavatsky had een groot mededogen voor mens en dier. Ze sloot nooit compromissen als het over spiritualiteit ging en nam geen blad voor haar mond. Hierdoor kreeg ze - vooral vanuit de materialistische hoek - veel kritiek en had ze ook vijanden. Die hebben dan ook geprobeerd haar met alle beschikbare middelen onderuit te halen. Haar spirituele invloed blijft echter, ook op mondiaal vlak, doorwerken. De Theosofische Vereniging is nog steeds wereldwijd zeer actief.

Citaat van Helena Blavatsky: 'There is no religion higher than truth.' ('Er is geen religie hoger dan de waarheid').

 

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society bevindt zich in Adyar (Chennai,  India). Internationaal zijn er tientallen Theosofische Centra.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Het Social Welfare Centre geeft o.a. gratis medische zorg.

Boeken, DVD's, CD's: Engels: Isis unveiled, The Secret Doctrine, The key to theosophy, enz. Nederlands: Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, enz.

Websites: www.ts-adyar.org , www.theosofie.net , www.theosophical-society.org.uk

Video's: H.P. Blavatsky biography   ,   Adyar Home of the Theosophical Society

 

 

 

 

tumblr site counter