Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Gandhi (1869 - 1948)

   

Gandhi (ook 'Mahatma Gandhi') incarneerde in dit leven als Mohandas Karamchand Gandhi op 2 oktober 1869 in Porbandar (Brits IndiŽ) en verliet deze wereld op 30 januari 1948 in Delhi (India). Zijn vader was Hindoe, zijn moeder een toegewijde Jain. Jains, die niet tot het hindoeÔsme behoren, hebben een zeer uitgesproken respect voor alle leven. De jonge Mohandas had al vlug spirituele interessen.

Zoals toen nog in sommige streken de gewonte was, wordt Mohandas al op 13-jarige leeftijd (symbolisch) uitgehuwelijkt aan de 14-jarige Kasturbai Makhanji, die hem op latere leeftijd erg zou steunen in zijn werk. In 1888 gaat hij naar Londen om er rechten te studeren. Hij treedt daar toe tot de Vegetarian Society en komt ook in contact met de Theosophical Society, die op hem een grote spirituele invloed uitoefende.

In 1891 gaat hij, als advocaat, naar Zuid-Afrika (ook een Britse kolonie, net als Brits IndiŽ) om er te werken voor een aantal rijke (vooral moslim) IndiŽrs. Na een tijd begint hij zich in te zetten voor de rechten van alle IndiŽrs in dat land, die zoals de zwarten, zwaar werden vernederd en gediscrimineerd. Deze inzet voor mensenrechten zou hij zijn ganse leven behouden en nog verder uitbreiden.

In 1915 keert hij terug naar India, waar hij zich verder (ook op politiek vlak) inzet. In 1920 wordt hij leider van de Indiase Congress Party. De jaren daarop zet hij zich intens in voor de Indiase onafhankelijkheid. Hij doet dat op een geweldloze manier, gebaseerd op het (hindoe-) principe van 'Ahimsa' (geweldloosheid'). Hierdoor komt hij vele keren terecht in de gevangenis, maar bereikt toch zijn doel in 1947, als India inderdaad de onafhankelijkheid verkrijgt.

Naast zijn activiteiten als politiek leider van India werkt hij ook onverminderd aan de spirituele opleving van het land. Hij krijgt daardoor van de IndiŽrs de titel 'Mahatma', wat betekent Grote Ziel. Daarom is hij ook de titel spiritueel leraar waard. Hij stichtte bovendien ook een paar ashrams, waaronder die in Sabarmati, India.

Citaat van Mahatma Gandhi: 'The weak can never forgive. Forgiveness is the attibute of the strong.' ('De zwakken kunnen niet vergeven. Vergevingsgezindheid is het kenmerk van de sterken.')

 

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Gandhi richtte een paar ashrams op: In India zijn dat de Sabarmati Ashram  in Ahmedabad, de Sevagram Ashram in Wardha,  de Anandwan Ashram  in Chandrapur en verder de  Gandhi Ashram  in Bangladesh en de Tolstoy Farm in Zuid-Afrika. Daarnaast zijn er in India en wereldwijd honderden groepen en centra die zich baseren op Gandhi's visie.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Vrijwel zijn hele leven wijdde Gandhi zich aan humanitaire projecten. Zo verbeterde hij de positie van de vrouw, de lage kasten en de kastelozen. Ondermeer onder zijn impuls is het (eeuwenoude) kastensysteem in India zelfs officieel afgeschaft. Tientallen ecologische en humanitaire organisaties werken in India, geÔnspireerd door het leven en werk van Gandhi.

Boeken, DVD's, CD's: Door Gandhi zelf geschreven boeken: Engelstalig: An Autobiography, Non-Violent Resistence, Village Swaraj, Hindu Dharma, Pathway to God, enz. Daarnaast zijn er honderden boeken over de Mahatma geschreven. Nederlands: De weg naar God. DVD: 'Gandhi' (door Richard Attenborough).

Websites: www.gandhimuseum.org  , gandhibookhouse.com  , gandhifoundation.org , www.gandhiinstitute.org ,

Video's: MAHATMA - Life of Gandhi, 1869-1948 (5hrs 10min) , Gardens of the Gandhi AshramHet huis van Gandhi (Hridaya Kunj) , Gandhi full movie (1982) , Gandhi Ashram

 

 

 

 

tumblr site counter