Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Elisabeth Kûbler Ross (1926 - 2004)

   

Elisabeth Kûbler incarneerde op 8 juli 1926 als een derde deel van een drieling (!) in Zürich, Zwitserland. Haar zusjes waren Eva en Erika. Ze verliet deze aarde opnieuw op 24 augustus 2004 in Scottsdale (VS). Al vroeg wilde ze geneeskunde studeren, maar haar vader stond dit eerst niet toe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze in de vluchtelingenopvang. In 1957 studeerde Elisabeth dan toch af in de geneeskunde aan de universiteit van Zürich. Later kwam daar ook nog psychiatrie bij.

In 1958 huwde ze met de Amerikaan Emanuel Ross en ging daarna in de VS wonen. Daar was ze verbonden aan ondermeer de University of Colorado School of Medicine en de Pritzker School of Medicine van de University of Chicago. Ze had daar ook een eigen praktijk. Een groot deel van haar leven wijdde ze aan de stervensbegeleiding van (vooral) kinderen, waardoor ze in aanraking kwam met o.a. de Bijna Dood Ervaringen van haar patiënten. Hierin zou ze zich specialiseren.

Net als Raymond Moody bracht ze de realiteit van de BDE onder de ogen van het grote publiek. Ook haar stervensbegeleiding bouwde ze op in het kader van de realiteit van een leven na de dood. Ze wist : het leven eindigt niet bij de 'dood' en na het overgaan leven we verder in een andere ('parallelle') wereld. Voor haar was het bewustzijn geen product van de hersenen, maar het bestaat los daarvan! Hierover gaf ze ontelbare seminaries, voordrachten en interviews. Door haar mateloze inzet voor de zieken en stervenden en door haar engagement in spiritualiteit verdient zij zeker de titel van spiritueel leraar.

Citaat van Elisabeth Kübler-Ross: 'Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose.' ('Leer in contact te komen met je innerlijke stilte en weet dat alles in dit leven een doel heeft.')

 

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Kûbler-Ross richtte de Elisabeth Kübler-Ross Center and the Shanti Nilaya Growth and Healing Center (in Escondido, California) op. De Elisabeth Kübler-Ross Foundation gaat nog steeds verder met het werk van haar oprichtster. Er zijn afdelingen in heel wat landen, o.m. in de VS, Frankrijk, Japan, Zwitserland, België, Nederland, enz. Jammer is dat men kennelijk de stervensbegeleiding niet expiciet lijkt te koppelen aan de realiteit van een leven na de dood. Iets wat Kûbler-Ross expliciet wel deed.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Het hele leven van Elisabeth Kübler-Ross was één humanitair project. Ook de foundation is heel en al humanitair van opzet.

Boeken, DVD's, CD's: Engelstalig: On Death And Dying, On Life After Death, The Tunnel And The Light, enz. Nederlandstalig: Over de dood en het leven daarna, Levenslessen, Leven met stervenden, enz.

Websites: www.ekrfoundation.orgwww.kublerrossvlaanderen.be , www.kubler-ross.nl

Video's: Dr. Elisabeth Kubler-Ross - Understanding death & suicide  , Elisabeth Kübler-Ross über Nahtoderfahrungen (1981) , The Near Death Experience - An Interview with Dr Elizabeth Kubler-Ross

 

 

 

 

tumblr site counter