Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Chaitanya Mahaprabhu (1486-1534)

   

Sri Chaitanya Mahaprabhu (ook Sri Gauranga) incarneerde als Viswambar op 18 februari 1486 in Mayapur, nabij Nabadwip (nu Nadia in West Bengalen, India) en verliet deze wereld op 14 juni 1534 in Puri (Orissa, India). Hij was het tiende kind in het gezin. Viswambar bezat een groot intellect en studeerde later dan ook logica aan de school van Vasudev Sarvabhauma, een groot geleerde. Mettertijd werd hijzelf ook gerenomeerd als een belangrijke pandit (geleerde), en was daar zelf ook heel trots op. Hij huwde met Lakshmi en, toen die overleed door een slangenbeet, met Vishnupriya.

In 1509 ontmoette hij, in Gaya, de wijze Isvar Puri. Deze werd zijn guru. Viswambar had ook een aantal Kosmische Ervaringen. Hij verloor zijn intellektuele trots en wijdde zich helemaal aan Krishna. Toen hij 24 was werd hij door Swami Keshava Bharati tot sannyasin (swami) gewijd met de naam Krishna Chaitanya. Samen met zijn spritiuele broeder Nityananda besteedde hij een groot deel van zijn leven aan het verspreiden van de Maha Mantra: 'Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare'.

Sri Chaitanya Mahaprabhu wordt beschouwd als een Avatar (een belichaming van de Kosmische Intelligentie). Hij bezat een Kosmisch Bewustzijn en beschikte ook over heel wat paranormale gaven (siddhi's).

Citaat van Chaitanya Mahaprabhu: 'One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street; one should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind one can chant the holy name of the Lord constantly.' (Men zou de heilige naam van de Heer moeten zingen met een nederige geest, zichzelf minder vindend van een grasspriet langs de weg. Men zou toleranter moeten zijn dan een boom, verlost van elk vals gevoel van prestige en men zou  steeds respect moeten vertonen aan anderen. In zo'n toestand kan men constant de naam van de Heer zingen'.)

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Heel wat ashrams en spirituele centra in India en ook daarbuiten zijn (deels of geheel) ge´nspireerd door de visie van Chaitanya Mahaprabhu.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Veel van die ashrams en centra hebben humanitaire en ecologische projecten.

Boeken: Sikshashtaka; India's spiritual renaissance: the life and times of Lord Chaitanya

Websites: www.dlshq.org/saints/gauranga.htm

Video's:Chaitanya Mahaprabhu , Sri Jagannath Puri , Jagjit Singh zingt de Maha Mantra

 

 

 

tumblr site counter