Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Boeddha (563 vC-483 vC)

        

Boeddha (ook Siddhartha Gautama Boeddha en Siddhattha Gotama) incarneerde op deze aarde in (waarschijnlijk) 563 vC in Lumbini (huidige Nepal) en verliet deze wereld terug in 483 vC in Kushinagar (nu in Uttar Pradesh, India). Zijn geboortenaam was Siddhartha, zijn vader - een hindoe kshatriya koning - heette Suddhodana en zijn moeder Maha Maya (ook Mayadevi). Siddhartha huwde met Yasodhara en ze kregen een zoon Rahula.

Siddhartha leefde in weelde en materiŰle rijkdom. Toen hij 29 was kwam hij in aanraking met het 'gewone' volk en realiseerde zich dat dit aardse leven zijn beperkingen, moeilijkheden en ook een einde kent. Dit zette hem aan om zich te verdiepen in spititualiteit en meditatie. Hij verliet zijn omgeving en familie en begon een leven als rondtrekkende sadhu waarbij hij een leven van streng ascetisme en ontbering leidde. Na een aantal jaren zag hij in dat deze extreme levenswijze hem nergens toe leidde. Hij gaf meer aandacht aan zijn lichamelijke gezondheid en ging verder met zijn spirituele zoektocht en meditatie.

Op vijfendertigjarige leeftijd bereikte Siddhartha Gautama het Kosmisch Bewustzijn (Nirvana) in de plaats Bodh Gaya (India). Van toen af stond hij bekend als 'de Boeddha' (de Verlichte). Gedreven door meededogen gaf Boeddha zijn inzichten door aan iedereen die hem wilde horen, zodat iedereen een eind kon maken aan frustratie en lijden. Hij reisde jarenlang rond in het noorden van India en kreeg mettertijd heel wat leerlingen rond zich, inclusief vrijwel zijn hele familie. Op 80-jarige leeftijd verliet hij deze aarde.

Centraal in de leer van Siddhartha Gautama Boeddha staan ondermeer: Mededogen, het streven naar innerlijk evenwicht, spiritueel inzicht, mindfulness (deze term zelf komt van Boeddha), meditatie, de wet van Karma en het bestaan van Re´ncarnatie.

Citaat van Boeddha: 'Overcome your uncertainties and free yourself from dwelling on sorrow. When you delight in existence, you will become a guide to those in need, revealing the path to many.' ('Overwin je onzekerheden en bevrijd je van het koesteren van het lijden. Wanneer je je vreugde vindt in het bestaan zelf, zal je een gids worden voor ieder die in nood is en het pad tonen aan velen')

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Duizenden kloosters, centra en scholen over de hele wereld  zijn gebaseerd op de leer en visie van Siddharta Gautama Boeddha.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Duizenden humanitaire projecten zijn ge´spireerd door de leer van Boeddha.

Boeken: Woorden van Boeddha, The Life of the Buddha, Buddhist Wisdom: The Diamond Sutra and The Heart Sutra, enz

Websites: www.boeddhistischeomroep.nl , www.buddhism.be , mahabodhisociety.com

Video's: Bodh Gaya , Lumbini birthplace of the Buddha , The Buddha

 

 

tumblr site counter