Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Annie Besant (1847-1933)

 

Annie Besant incarneerde als Annie Wood op 1 oktober 1847 in Clapham (London, UK) en verliet deze aarde op 20 september 1920 in Adyar (Madras, nu Chennai, India). Haar vader overleed vroeg en het gezin moest voor zichzelf zorgen. Annie Wood kreeg voor een groot stuk haar opvoeding door Ellen Marryat, een vriendin van haar moeder. Annie trouwde in 187 met Frank Besant (vandaar haar naam Besant), een anglicaanse dominee. zes jaar later scheiden ze reeds om religieuze redenen.

Annie Besant is zeer actief in heel wat politieke, sociale, vrouwenrechten- en vakbondsbewegingen. Ze behaalt daar opmerkelijke en zelfs historische resultaten mee en wordt een bekende publieke figuur. In 1889 leest ze 'de Geheime Leer' van H.P. Blavatsky, de oprichtster van de Theosophical Society en in 1890 ontmoet ze Blavatsky zelf. Ze treedt toe tot de Theosofische Vereniging en van dan af speelt ze een belangrijke rol in deze spirituele organisatie. Na het overgaan van Blavatsky wordt ze een van de leiders van de vereniging. Vanaf 1893 verblijft ze vaak in Brits-Indi, waar ze ook een grote spirituele, sociale en politieke rol zou spelen.

In de Theosofische Vereniging werkt ze lang samen met Charles Webster Leadbeater. Ze werd ook de spirituele adoptiemoeder van de jonge Jiddu Krishnamurti, die voorbereid werd om een belangrijk leraar te worden. Deze hechte band tussen Annie Besant en Krishnamurti zou altijd blijven, ook toen hij zijn eigen weg ging, los van de Theosofische Vereniging. In 1907 wordt ze voorzitter van de TV.

Annie Besant richtte in 1898 de Central Hindu College op in Benares (nu Varanasi). Deze school zou later opgaan in de Banaras Hindu University. Ze speelt ook een aanzienlijke rol in de onafhankelijkheidsbeweging van India, waardoor ze in 1917 in de gevangenis terecht komt. Ze is zelfs een jaar lang voorzitter van het Indian National Congress. Ook op spiritueel vlak blijft ze tot op hoge leeftijd heel actief. Annie Besant is een van die grote figuren die de oude oosterse wijsheid toegankelijk maakte voor westerlingen. Zo bracht ze Oost en West wel degelijk samen.

Citaat van Annie Besant: 'Yoga is a science, and not a vague dreamy drifting or imagining. It is an applied science, a systematized collection of laws applied to bring about a definite end.' ('Yoga is een wetenschap en geen vage dromerij of inbeelding. Het is een toegepaste wetenschap en een gesystematiseerde verzameling van wetten die een welbepaald doel wil bereiken.')

Ashram(s)/spirituele centra/scholen: Het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society bevindt zich in Adyar (Chennai,  India). Internationaal zijn er tientallen Theosofische Centra. Annie Besant ligt mede aan de basis van de Banaras Hindu University.

Projecten (humanitaire, ecologische, enz): Het Social Welfare Centre geeft o.a. gratis medische zorg.

Boeken: Why I became a Theosophist, Introduction to Yoga, Australian Lectures, Man and his bodies. Nederlandstalig: Vier voordrachten over Theosofie.

Websites: www.ts-adyar.org , www.theosofie.net , www.theosophical-society.org.uk

Video's: Annie Besant Documentary (3 delen) , Theosophical Society, Children School in Adyar

 

 

 

tumblr site counter